Brandimprægnering

I forbindelse med bygningsrenovering , kræves der efterhånden at trækonstruktioner bliver udført i brandimpræneret træ, f. eks. ved tagrenoveringer.

Har du behov for brandimprægnering af noget træ, så kontakt os. 

MK godkendelse/CE certifikat.

MK-godkendelserne retter sig oftest mod innovative byggeprodukter, som med godkendelsen kan producenterne dokumentere, at produktet er egnet til anvendelsen og at det må anvendes i overensstemmelse med det danske bygningsreglement.

Kontakt os om du ønsker godkendelses dokumentet på brandimprægneringen tilsendt.

OBS .... MK godkendelser vil ikke være gældende, når EU´s byggevaredirektiv i de kommende år bliver fuldt operativt. Herefter vil godkendelsene blive erstattet af hamoniserede europæiske standarder og europæiske tekniske godekndelser - CE godkendelser. Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut.